KLUBBENS RETNINGSLINJER

Retningslinjerne er målrettet trænere, ledere og frivillige voksne samt forældre, der har med børn og unge under 18 år at gøre. Formålet med retningslinjerne er at orientere alle om, hvordan vi i HWARANG TIGERS forventer, at en træner, leder og frivillig voksen samt forældre optræder, når de tilknyttes klubben til den daglige træning, stævner, træningslejre samt udflugter.

 

Alle personer over 18 år, som tilknyttes klubbens aktiviteter skal acceptere, at de vil overholde nedenstående politik samtidig med, at der gives tilladelse til indhentning af børneattest/straffeattest i Det Centrale Kriminalregister.

 

1. Underretningspligt til kommunen

Ifølge Servicelovens §36 og Straffelovens §213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune, hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører samt frivillige voksne har således pligt til – selv eller gennem ledelsen – at underrette kommunens Borgercenter Børn og unge, hvis man mener, at et barn udsættes for overgreb i eget hjem eller hos værge.

 

2. Leveregler

Følgende gælder for trænere, ledere og frivillige voksne samt forældre i HWARANG TIGERS:

 

Vi skal altid

 • Være opmærksom på vores betydning som rollemodel

 • Være ansvarsbevidst og ansvarlig for egen adfærd

 • Sikre åbenhed og tillid

 • Sikre alle overholder klubbens ordensreglement

 • Sikre en god omgangstone i klubben:

  • Krænkende og ydmygende bemærkninger tolereres ikke

  • Udvis respekt til alle

  • Bandeord og upassende sprog foran børn og unge tolereres ikke

  • Intimiderende undertoner i forhold til køn, nationalitet, etnicitet, social baggrund og religiøst tilhørsforhold tolereres ikke

 

Vi må gerne

 • Give et klap på skulderen

 • Deltage i et sejrsknus

 • Give en trøstende omfavnelse

 

Vi må aldrig

 • Isolere os med enkelte børn og unge

 • Berøre børnene på anden måde end med tilknytning til idrætsaktiviteten (instruktion, trøst og jubel)

 • Sende sms beskeder, e-mail, beskeder på socialmedie og udføre telefonsamtaler på anden måde end med tilknytning til idrætsaktiviteten (instruktion og øvrige informationer)

 • Fotografere og optage i omklædningsrummet

 • Dele billeder og optagelser på socialmedie af andre børn og unge, som befinder sig i klubben uden samtykke fra forældre/værge

 • Invitere enkelte børn og unge i privat hjem medmindre forældre/værge er orienteret

 • Indtage alkohol og euforiserende stoffer i matrikelen, hvilket medfører straks ekskludering

 • Fremvise og dele upassende og krænkende billeder/optagelser til børn og unge i klubben, hvilket medfører straks ekskludering

 

I forbindelse med stævner, udflugter og træningslejre

 • Ovenstående regler gælder også i forbindelse med stævner, udflugter og træningslejre

 • Der skal være mindst to voksne over 18 år med til stævner, udflugter og træningslejre

 

4. Mistanke om krænkende adfærd eller lignende

Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter skal kontakte formanden/cheftræner omgående. Klubbens ledelse skal i den forbindelse forholde sig kritisk til situationen og vurdere den videre proces, herunder inddragelse af kommunen, Dansk Taekwondo forbund og DIF’s eksperter. Hvis man vurderer mistanken helt ubegrundet, skal klubbens ledelse med al magt stoppe eventuel rygtedannelse.