KAMPKUNST

HWARANG 화 랑

DEN BLOMSTRENDE RIDDER

TAEKWONDO 태 권 도

FOD, NÆVE OG KUNSTENS VEJ

HAIDONG GUMDO 해 동 검 도

SVÆRDETS KUNST

Hwarang var oprindeligt navnet på de koreanske elitesoldater, hvis bevæbnede og ubevæbnede teknikker gjorde dem berygtede i hele asien.

 

Hwarang krigerne, som har afstamning fra Silla dynastiet havde mange ligheder med de senere japanske samuraier. Begge klasser bestod af professionelle og adelige krigere, som perfektionerede deres kampkunst til det yderste.

 

De var ligeledes underlagt moralske og etiske normer, som satte grænser for anvendelsen af deres viden og kunnen. Ligesom samuraierne, blev Hwarang krigerne skabt til et militært formål, beregnet til krigskunst og overlevelse på slagmarkerne.

 

Historiebøger beretter hvordan medlemmer af Hwarang blev fundet og valgt ved kampe. De levede i grupper og trænede Subak (Taek kyon), Keom sool (sværdkamp), ridning, bueskydning og Sirum (brydning).

 

I fredstid hengav de sig til byggeprojekter, vejanlæg, andre samfundsopbyggelige aktiviteter og humanitært arbejde.

I den tidligste form blev taekwondo sandsynligvis brugt som et våben af mennesker til at beskytte sig mod angreb fra mennesker og vilde dyr.

 

Da disse angreb jo kunne finde sted fra hvilken som helst retning udvikledes serier af selvforsvarsteknikker, således at man altid kunne forsvare sig, uanset hvorfra angrebet kom. Hermed havde man lavet et bestemt mønster bestående af blokeringer, spark og slag, som blev grundlaget for vore dages taekwondo.

 

I Koreas tidlige historie fandtes flere folkeslag, som praktiserede kampkunst og konkurrerede ved stævner samt i forbindelse med særlige ceremonier. Det var ikke blot til underholdning, da kampkunst var lig med overlevelse for tusinder af år siden.

 

Også efter at våben udvikledes, i særdeleshed skydevåben, var kampkunst afgørende i nærkampssituationer, og en god fysik gav krigeren et overtag over den utrænede.

 

På den koreanske halvø fandtes tre stridende kongeriger, Koguryo, Paekje og Silla, som opbyggede stærke hære. I kongedømmet Silla stiftedes eliteenheden Hwarang.

Haidong Gumdo er et koreansk kampskunst, der fokuserer på træning med sværd.

 

Haidong Gumdo har rødder i traditionelle koreanske sværdskoler og inkorporerer elementer fra historisk koreansk krigsførelse.

 

Haidong Gumdo træning omfatter teknikker til at håndtere et enkelt sværd såvel som teknikker til at håndtere flere modstandere eller sværd.

 

Træningen fokuserer ikke kun på fysiske færdigheder, men også på mentale aspekter såsom koncentration, respekt, disciplin, viljestyrke og selvkontrol.

 

Haidong Gumdo er populær over hele verden og tilbyder ikke kun en fysisk udfordrende træning, men også en mulighed for at fordybe sig i koreansk kultur, værdier og traditioner gennem sværdets kunst.