NORMAL KONTINGENT

 • Kontingent månedsvis forud ​(ubegrænset træning på alle hold inkl. forbundslicens) 249,00 kr. 

 • Årlig Dansk Taekwondo Forbunds licens 250,00 kr.

 

Den årlige Dansk Taekwondo Forbund licens dækker bl.a. en ulykkeforsikring og retten til at kunne deltage i forbundets aktiviteter, herunder graduering, deltagelse i træningslejre, kurser, konkurrencer, stævner, mesterskaber, træne på et udviklingscenter samt være udtaget til landsholdet. 

 

KONTINGENTPOLITIK

Børn og unges aktive deltagelse i idræts- og foreningslivet har meget stor betydning for deres sociale og sundhedsmæssige velvære samt deres senere udvikling. Desværre er det langt fra alle børn og unge, som har de samme sociale og økonomiske forudsætninger og vilkår for at være aktive i deres fritid i organiserede foreninger. 

Hos Hwarang Tigers har vi derfor udarbejdet en kontingentpolitik rettet mod børn og unge, der af forskellige grunde har mindre gode forudsætninger for at deltage i foreningslivet.

Kontingentstøtten reguleres hvert år i forhold til de bevilligede midler, som klubben ansøger om hos DIF, DGI og øvrige sponsorer.

Målet er at hjælpe så mange vi kan, men støtten afhænger også af antallet af børn og unge, som ønsker at forpligte sig til Hwarang Tigers og dens støtteordning. Kontingentpolitikken er en solidarisk model, som skal hjælpe de mest vanskeligt stillede familier.

 

Støtteordning for børn og unge af vanskeligt stillede familier

For at modtage støtteordningen, skal man opfylde følgende krav

Aktivt forældresamarbejde

 • Nedsat betaling af normal kontingent

 • Søskenderabat

 • Nedsat betaling til dækning af udstyr, transportomkostninger og deltagegebyr i forbindelse med konkurrencer

 • Kronisk sygdomsramte børn og unge, familier boende på asylcentre samt uledsagede unge flygtninge er fritaget for kontingent

 • Børn og unge med et fysisk-, syns- eller udviklingshandicap (parasport) er fritaget for kontingent  

 • Forældre/værge skal deltage i klubbens forældreaktiviteter (forældremøder, arrangementer, stævner og lejr m.m.)

 • Enlige familier med kun en indkomst, mindst en af forældrene er modtager af indkomsterstattende ydelser eller at husstandens årlige bruttoindkomst udgør maksimum 250.000 kroner

 • Efter aftale skal forældre/værge aflevere en kort motivationsansøgning samt dokumentation for at man opfylder kravene, f.eks. i form af årsopgørelse eller skriftlig bekræftelse fra bopælskommune, herunder sagsbehandler

 • Hvis forældre/værge har spørgsmål, kan de henvende sig til instruktøren personligt, telefonisk eller via e-mail

 • Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at forældre/værge kan nås telefonisk, når børnene er til træning

 • Vi ønsker, at forældre/værge engagerer sig i klubben for at skabe et sundt idrætsmiljø for børn og unge

 

VEJLEDNING

BLIV MEDLEM

BETALING AF UNDERPROFIL

UDMELDELSE

 • Vælg "BLIV MEDLEM"

 • Udfyld formularen og acceptere betingelserne samt klik på "Jeg er ikke en robot". Tryk herefter på "send"

 • Du vil efterfølgende modtage en email som du skal godkende, herefter sikre vi at du er registret korrekt. Når alt dette er sket er du medlem af HWARANG TIGERS

 • Tilknyt betalingskort ved at vælge "Økonomi"

 • Ønskes flere medlemmer tilmeldt (f.eks søskende/forældre/børn) kan disse tilknyttes en "hovedprofil" klik på "Tilføj underprofil" og udfyld data

 • Herefter kan den ekstra profil vælges og redigeres

 • Anvendes når man er flere i familien, som er medlem af klubben

 • Ønsker man at betale alle kontingent opkrævninger fra et betalingskort, skal dette være tilknyttet hovedprofilen

 • Vælg det ønskede underprofilen

 • Vælg "Økonomi"

 • Sæt flueben i "Ja, anvend betalingskort fra hovedprofil"

 • Vælg "LOG IN"

 • Vælg "Oversigt" 

 • Vælg "Udmeldelse"

 • Udfyld boksen i midten og tryk "Send anmodning"