FÆLLESKABET

HWARANG TIGERS er en frivillig kampsportsforening, som primært henvender sig til børn og unge i området, men alle er velkomne. Klubben blev stiftet den 1. januar i tigerens år 2010. Vores mål er at skabe en klub, som skal kunne fungere som helhed for udøveren, både sportsligt og socialt. Vi ved, at det kræver hårdt arbejde og helhjertet indsats fra alle parter. Derfor stiller vi store krav til vores instruktører, udøvere og forældre, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for et sundt og fællesskabsfremmende kampsportsmiljø.

 

MERE END EN KLUB

Det sociale liv og de menneskelige værdier er lige så vigtigt som den kampsportslige udvikling. Derfor begrænser HWARANG TIGERS sig ikke kun til udøverne. Der er mange andre, som skal have glæde af at komme i klubben, og derfor skal arbejdet struktureres og fordeles. Ledelsen, trænerteamet, udøverne og forældre har et fælles ansvar for, at alle udvikler sig og trives gennem træningen. Forældresamarbejdet betyder, at dette ansvar ikke alene gælder for ens eget barn, men at der også er et ansvar for klubbens øvrige medlemmer og dermed for fællesskabet.

 

Børn og unge i centrum

Den gode voksne og rollemodel

Aktivt forældresamarbejde

 • Træningen tilrettelægges efter udøvernes forskellige aldersgrupper og deres individuelle behov.

 • Træningen er alsidig og varieret for at stimulere kroppen og hjernen.

 • Træningen indeholde leg og udfordringer for at øge motivationen.

 • Træningen indeholder etik og dannelse.

 • Etik og dannelse skaber gode vaner og indgroede værdier som bl.a. respekt, disciplin, holdånd, arbejdsplig og viljestyrke.

 • Alle instruktører kommer på førstehjælpskursus og relevante instruktørkurser.

 • Der indhentes straffe- og børneattest hos alle instruktører.

 • Vi har en klar forventning om, at vores instruktører skal være engagerede, motiverede og positive overfor udfordringer.

 • Instruktøren udfører frivilligt arbejde til gavn for fælleskabet.

 • Trænerne og ledelsen i klubben har ansvaret for den sportslige og sociale linje udføres.

 • En god forældredialog omkring klubbens børn og unge samt deres trivsel har en forebyggende effekt, hvilket gør det lettere at handle når behovet opstår.

 • Forældrenes rolle er at koordinere de praktiske opgaver.

 • Det er bl.a.  at sørge for at børn og unge følger klubbens ordensreglement, kørsel til stævner, frugtordning og hjælp ved klubarrangementer, herunder gradueringer, spisning, stævner mm.