NØDVÆRGERETTEN

Straffeloven § 13

Stk. 1: Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angriberens person og angrebne rets godes betydning er forsvarligt.

Stk. 2: Overskrider nogen grænsen for lovligt nødværge bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet, fremkaldte skræk eller ophidselse.

 

Krav til lovligbrug af nødværge

Der skal være tale om et påbegyndt eller over hængende angreb. Er der f.eks. tale om en trussel vil kravet ikke være opfyldt. Handlingen er kun straffri, hvis den har været nødvendig for at modstå eller afværge det påbegyndte eller overhængende angreb. Her skal der anlægges en såkaldt proportionalitetsvurdering, ud fra om angrebet kunne have været afværget ved anvendelse af mindre indgribende handlinger.

§ 13, stk. 2. vil være svær at påråbe sig som taekwondo udøver. Anklageren vil argumentere for, at man som taekwondo udøver er vant til at være i en kampsituation, og således burde være i stand til at undgå at overskride grænserne for lovligt nødværge.

 

Således har vi formuleret nogle vigtige huskeregler for selvforsvar:

 • Prøv altid at bevare roen så meget du kan.

 • Prøv at tale stille og roligt med den eller dem, der har antastet dig.

 • Prøv altid at undgå at bruge selvforsvar, hvis det er muligt.

 • Selvforsvar er mere end fysisk kontakt, det er også mentalt.

 • Pral aldrig med, at du kan taekwondo eller andre former for kampsport, hold det for dig selv.

 • Brug aldrig det du har lært for sjovt, selv ikke overfor dine kammerater.

 • Selvforsvar er alvor - måske dødsens alvor, derfor ikke noget man leger med.

 • Fordi du har lært taekwondo eller selvforsvar, må du ikke tro, at du kan klare alt og alle, du skal altid vurdere situationen.

 • Bruger du selvforsvar, så brug det med omtanke, brug aldrig mere end nødvendigt for at klare dig.

 • Har du skadet en modstander ved selvforsvar, må du ikke lade vedkommende ligge, men tilkald hjælp så der ikke opstår varige men eller andet. Husk så hurtigt som muligt at kontakte politiet, og forklar hvad der er sket.

 • Provoker aldrig nogen for at afprøve din viden, så har du overtrådt alle regler og derved er det dig, som har overfaldet personen.

 • Dine våben: hjerne, hoved, skulder, hænder, albuer, knæ, skinneben og fødder. Tænk på hvor mange våben du har på dig, tænk på hvor de sidder, hvad du kan bruge dem til. Husk at bruge dem med omtanke.

 • Bliver du angrebet med kniv eller andre former våben, tag flugten med det samme. Alternativt beskyt dig ved brug af ”skjold”, være opfindsom. Råb eller skrig om hjælp og kontakt politiet med det samme.

 • Husk til sidst, at selvforsvar er mere end nogen øvelse, det er lige så vigtigt, hvordan du opfatter og tænker i den givne situation. Ved nogle personer skal du måske være kold og rolig, og ved andre skal du forgive at være bange for at kunne klare dig.