FORÆLDRE TIL EN KAMPSPORTSUDØVER

Vi vil alle vores børn det bedste og hvis du har et barn der dyrker eliteidræt, er du naturligvis villig til at gøre alt for at hjælpe mest muligt. Men de færreste giver deres barn den bedst mulige støtte i deres kampsport. Hvis du følger nedenstående anbefalinger, så kan du gøre en stor forskel:

 

Lad være med at fortælle barnet, hvordan det skal udøve sin kampsport

 • Alle forældre vil gerne give deres børn gode råd til hvordan de bedst udfører deres kampsport og selvom disse råd er velmente har de ikke samme kvalitet som trænerens anbefalinger.

 • Hvis du er særligt vidende om kampsporten, så fokusere primært på din rolle som den støttende forælder.

 

Giv ros i stedet for kritik og giv hjælp til at tænke positivt

 • Der kommer et tidspunkt i enhver kampsportsudøvers udvikling, hvor tingene ikke fungerer. Her kan det hele nemt blive negativt og drømmen brister.

 • Lyt til barnets frustrationer og ærgrelser. Når du har lyttet, så hjælp barnet til at se de positive aspekter i der sker.

 • Husk barnet på, at alle store mestre har fejlet på sin vej. Enten vinder man, eller også lære man. 

 

Det du taler om, påvirker dit barn

 • Som forælder til et barn der dyrker konkurrenceidræt, kan kampsporten hurtigt blive en meget stor del af forælderens liv. Dette kan få forælderen til at tale meget om kommende begivenheder, om andre udøvere, andre forældre eller trænere.

 • Det du siger om dem påvirker dit barn, ofte i endnu større grad end det påvirker dig selv. Hvis du er uenig med andre og taler meget om det, vil det sandsynligvis komme til at fylde i tankerne hos dit barn.

 • Dette kan desværre ødelægge alt lige fra motivation hos barnet og til at barnet kan opleve, at det bliver svært at samarbejde med dem som deres forælder har omtalt negativt.

 • Tænk over hvad du sætter fokus på når du taler med dit barn og fokuser gerne på det positive. Det er her, at motivationen, glæden og energien kan hentes til den daglige træning.

 

Spørg dit barn hvordan du bedst støtter op

 • De fleste forældre føler sig sikre på, at de ved hvad deres barn har brug for. Forældre kan dog tage fejl uden nogensinde at opdage det. Forældrenes eget verdensbillede fylder nemlig så meget, at de glemmer at se tingene fra barnets perspektiv.

 • Du kan reelt set ikke vide hvad dit barn har brug for uden, at I har talt om det. Så spørg hvad barnet helst ønsker og tal derefter om hvordan det virker. Jo mere hensigtmæssig støtte, jo mere får dit barn ud af sin kampsport.

 • Prøv i øvrigt at spørge om hvad dit barn gerne selv vil have ud af sin kampsport. Vær forberedt på, at du bliver overrasket over svarene.